Soms gaat het niet vanzelf ...
 

Wat heb ik te bieden? (vervolg)

Ik wil me met mijn opgedane inzichten en vaardigheden ten dienste stellen voor leidinggevenden in het onderwijs, omdat ik weet (door schade en schande wijzer geworden) hoe gecompliceerd deze functie is. Mijn inzet bij bijvoorbeeld een coaching of training is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.
Daarnaast kan ik vanuit mijn hoedanigheid van bovenschools directeur een adviserende rol spelen voor een schoolbestuur. Vragen als: ’Wat zijn (of zouden moeten zijn) de bestuurlijke prioriteiten? Of: Hoe is (zeker bij een groot bestuur) de organisatie van het bestuurskantoor ingericht? Zijn de medewerkers daar voldoende ondersteunend aan de scholen? Welke thema's hebben een extra boost nodig (denk aan lerarentekort, anders organiseren, onderwijskwaliteit, burgerschapsvorming)?

terug


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn